Punjabi News

Home | Gurbani Vichar(Nit Nem) | About us | Contact us

news/headlines/ym/2013

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂ ਹਨ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂ ਹਨ | ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਪ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਇਹ ਚੋਣਾ ਨੂ ਜਿਤੰਨ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਕੜੀ ਟਕਰ ਹੈ |

Date:2015-02-03 04:59:20