Punjabi News

Home | Gurbani Vichar(Nit Nem) | About us | Contact us

news/headlines/ym/2013

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੀਤ ਲਿਹਰ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੀਤ ਲਿਹਰ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾ ਤਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ | ਇਸ ਸ਼ੀਤ ਲਿਹਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਫ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਢੰਡ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਬਣੀ ਰਵੇਗੀ |

Date:2015-02-03 04:42:33